Badania materiałowe pozwalają na ocenę ryzyka korozji i wdrożenie skutecznych sposobów zabezpieczenia antykorozyjnego

2019-10-11

Badania te prowadzą czasami do powstania nowych branż przemysłu, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów. Elektromechaniczne badania polaryzacyjne znajdują zastosowanie w systemach monitorowania korozji. Badania metalograficzne realizujemy na dwa sposoby – makroskopowy i mikroskopowy. Badania materiałowe pozwalają na ocenę ryzyka korozji i wdrożenie skutecznych sposobów zabezpieczenia antykorozyjnego. W ramach współpracy oferujemy ocenę dokumentacji, badania wyrobów, współpracę w przeprowadzeniu oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia. […] Badania nad próbkami przeprowadziliśmy na profesjonalnej aparaturze. W ramach tej specjalności łączymy zagadnienia materiałowe z podstawami automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych. Badania dotyczą modelowania procesów korozji w stopach i na styku różnych materiałów. Ponadto przeprowadzamy badania ogniowe niezbędne w przypadku stali konstrukcyjnej. Naszym Klientom oferujemy badania nieniszczące wizualne, radiograficzne, ultradźwiękowe i inne. Badania powierzchni pękniętych elementów mogą dać odpowiedź. Badania metalograficzne umożliwiają wstępne ustalenie właściwości mechanicznych metalu. Na znaczeniu zyskały badania i certyfikaty wydawane przez ekspertów niezależnych jednostek. Wyniki badań przedstawiono w raporcie, który szczegółowo omawiał wykonane badania i uzyskane w ich rezultacie wyniki. Badania odporności korozyjnej stali pozwalają na określenie jej przydatności w zastosowaniach konstrukcyjnych maszynach lub instalacjach. Badania te mają też silny wpływ nie tylko na planowane cechy użytkowe produktów końcowych, ale też pomagają zbadać i opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Ekspertyzy obejmują oględziny zniszczeń, badania struktury metalograficznej, laboratoryjne i terenowe badania korozyjne: grawimetryczne oraz elektrochemiczne. Nieniszczące metody oznaczania składu pierwiastkowego i badania właściwości materiałów. Badania wytrzymałościowe obejmują analizę odporności na rozciąganie, ściskanie, odkształcenia oraz badania rozciągliwości elementów łącznych. Firma MTS jest światowym liderem urządzeń do testowania materiałów, testów zmęczeniowych i trwałościowych, badania charakterystyk materiałowych. Badania nieniszczące pozwalają na wykrycie nieciągłości materiałowych oraz ocenę właściwości fizycznej tworzyw. Badania dotyczą nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych i podpowierzchniowych. W ramach tej specjalności łączymy zagadnienia materiałowe z podstawami wiedzy medycznej, wymaganej przy projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych implantów, protez, narzędzi chirurgicznych i innych.